Дали знаете кој знак сте во кинескиот хороскоп?! Сега можете да дознаете многу лесно!

Забава

Дали знаете кој знак сте во кинескиот хороскоп?! Сега можете да дознаете многу лесно!

Наскоро ќе се опростиме од годината на Петлите и ќеја дочекаме годината на Кучињата вака следи 12-годишниот кинески Зодијак циклус.

Ширум во светот ќе се прават различни манифестации и приредби и ќе се случи размена на милиони поклони како би се прославило доаѓањето на годината Куче.

Оваа година, кинеската Нова година се слави на 16-ти февруари.

Секоја година се одбележува различен ден поради тоа што датумот зависи од месечевиот календр, а не според Грегоријанскиот, и се слави во периодот измеѓу 21-ви јануари и 20-ти февруари.

Кинескиот Зодијак во кој преовалдуваат животните претставува циклус од 12 години, а во зависност од годината кога сте родени едно животно го претставува вашиот знак.

Ова датира од моментот кога царот наредил животните да станат дел од календарот.

Првите животни кои му пришле ја добиле оваа чест.

Според годината во која сте родени, проверите кое животно ве опишува вас:

Стаорец: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924;

Вол: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925;

Тигар: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926;

Зајак: 2011, 1999, 1986, 1974, 1962, 1951, 1939, 1927;

Змеј: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928;

Змија: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929;

Коњ: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930;

Коза: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967,1955, 1943, 1931;

Мајмун: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932;

Петел: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933;

Куче: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934;

Свиња: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *